Colofon

Helaas zal de BVL tool aan het einde van dit jaar ophouden te bestaan.
Voor actuele informatie over brandveiligheids onderwerpen wil ik je doorverwijzen naar https://www.brandweer.nl/brandveiligheid

Uitgave

Veiligheidsregio Haaglanden
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Veiligheidsregio Hollands Midden

Bron

Bij het schrijven van de teksten in deze tool hebben we gebruikgemaakt van alle input van de medewerkers van de betrokken veiligheidsregio’s. Daarnaast is het rapport Brandveilig leven – toepassing op de woonomgeving (Instituut Fysieke Veiligheid/Brandweeracademie, november 2014) een belangrijke bron van informatie.

Concept & Redactie

Leene Communicatie
Veiligheidsregio Haaglanden

Ontwerp & Realisatie

Spring | Startups & Online Media

Disclaimer

Voor deze website is het onderstaande van toepassing:

Aansprakelijkheid

Hoewel wij de grootst mogelijke zorg betrachten bij de samenstelling van deze website, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site. We kunnen niet instaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Copyright

Deze site dient als informatiebron. Delen mag na toestemming van het team BVL en met correcte bronvermelding. Ook op de geplaatste foto’s is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend. De gehele inhoud van bvltool.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van de betrokken veiligheidsregio’s.

Verwijzing naar andere website

Bvltool.nl bevat verwijzingen of links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.