Vuurkorf/terrashaard

Wat is het risico?

Bij verkeerd gebruik kan een vuurkorf leiden tot brand of brandwonden.

Welke tips kun je geven?

 • In sommige gemeenten is stoken in een vuurkorf of terrashaard verboden. Vraag dit na bij je gemeente.
 • Plaats de vuurkorf of terrashaard op een vlakke ondergrond en zorg dat deze niet omver kan worden gelopen.
 • Houd bij het stoken in een vuurkorf of terrashaard rekening met de windrichting, omdat vonken kunnen overwaaien.
 • Pas op met ruimvallende en/of licht ontvlambare kleding in de buurt van een vuurkorf of terrashaard.
 • Zet een brandblusser, blusdeken of een emmer schoon water naast de vuurkorf.
 • Gebruik bij het aanmaken van het vuur in de vuurkorf of terrashaard speciale aanmaakblokjes of vloeistof.
 • Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus. Het gebruik van deze middelen kan zeer grote steekvlammen veroorzaken en daarmee leiden tot brand en ernstige brandwonden.
 • Blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier.
 • Dek een nog brandende of smeulende vuurkorf of terrashaard na gebruik af met zand.
 • Ga nooit met een brandende vuurkorf of terrashaard lopen.
 • Gebruik alleen schoon hout. Dat is minder belastend voor het milieu en ook beter voor de relatie met de buurt.
 • Houd kleine kinderen en huisdieren uit de buurt van de vuurkorf: zij kunnen brandwonden oplopen of de vuurkorf omgooien.

Foto's