Veilig klussen

Wat is het?

Veilig klussen betekent klussen met goede bouwmaterialen en met goed gereedschap, dat je alleen gebruikt waarvoor het bedoeld is. Veilig klussen houdt ook in dat je als bewoner alleen die klussen doet die weinig gevaar kunnen opleveren. Klussen aan elektriciteit- en gasleidingen kunnen mensen beter overlaten aan professionals.

Welke tips kun je geven?

  • Klus bewust met het juiste gereedschap.
  • Lees de gebruiksaanwijzing van apparaten altijd zorgvuldig. Vooral als je het apparaat hebt geleend of gehuurd. Gebruik ook de bijbehorende veiligheidsvoorzieningen, zoals een veiligheidsbril of handschoenen.
  • Sluit nooit te veel apparaten aan op één groep. Dit kan leiden tot overbelasting en oververhitting, en dus tot kortsluiting.
  • Werk nooit met een kapot elektriciteitssnoer. Ook dit kan kortsluiting en daarmee brand veroorzaken.
  • Rol haspels af. Een opgerolde kabel wordt warm en kan kortsluiting veroorzaken.
  • Zet gasflessen altijd rechtop. Als de afdichting van een gasfles versleten is, kan er gas ontsnappen en een steekvlam ontstaan.
  • Doe niet alles zelf. Het klussen aan elektriciteits- en gasleidingen zorgt regelmatig voor brand. Laat dit liever over aan een professional.

Links

Foto's