Schoorsteen

Wat is het risico?

Jaarlijks zijn er in ons land meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. De oorzaak is meestal een vervuilde of verstopte schoorsteen. Er is dan weinig of geen trek (opstijgende warme lucht) meer, waardoor verbrandingsgassen kunnen terugslaan in de kamer. Hierdoor ontstaat het bijkomende gevaar van koolmonoxidevergiftiging, dat ontstaat bij onvolledige verbranding.

Welke tips kun je geven?

  • Zorg voor een emmer met zand naast de open haard/kachel/schoorsteen.
  • Zorg voor voldoende trek in de schoorsteen. Goede trek is noodzakelijk om de rook en rookgassen die vrijkomen, goed af te voeren.
  • Plaats eventueel een trekkap (of trekkende kap) bovenop de schoorsteen. Een trekkap bevordert dat de warme lucht opstijgt en voorkomt dat wind en regen de schoorsteen inkomen.
  • Houd de schoorsteen nest- en bladvrij door een kraaienkap te plaatsen.
  • Controleer of er rook te zien is bij het schoorsteenkanaal en of je een brandlucht ruikt. Dat kan wijzen op scheurvorming in het schoorsteenkanaal.
  • Gebruik geen zogenaamde schoorsteenveegblokken. Die branden weliswaar het schoorsteenkanaal schoon, maar het kanaal wordt dan niet door een deskundige gecontroleerd op scheurvorming en er worden geen vogelnesten verwijderd.
  • De schoorsteen moet regelmatig worden geveegd en gecontroleerd. Bij minder dan drie keer per week stoken: eenmaal per jaar. Bij intensief gebruik: minimaal twee maal per jaar.
  • Schakel hiervoor een bedrijf in dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Dan weet je zeker dat je een gediplomeerde schoorsteenveger treft met een aansprakelijkheidsverzekering. Vraag ook een nota van de schoorsteenveger voor de verzekeringsmaatschappij.
  • Zorg voor voldoende ventilatie.
  • Zorg dat het vuur helemaal uit is voordat je gaat slapen of voordat je de woning verlaat.

Extra informatie

Zo ontstaat een schoorsteenbrand: als in een kachel of open haard brandstoffen zoals hout of kolen worden gestookt, dan komen er onverbrande deeltjes (roet) en waterdamp vrij. In het (koudere) rookkanaal slaan die samen neer als creosoot en vormen daar een teerachtige, zeer brandbare laag. Hoe minder zuurstof de verbranding krijgt, des te onvollediger is die verbranding. Er komen dan extra afvalstoffen vrij, die zich ook weer hechten aan de binnenkant van de schoorsteenwand. Het is dus zaak om een schoorsteen snel op te warmen en zeker bij het begin van het stoken niet te snel de kachel te ‘smoren’. Daardoor is de verbranding in de kachel zo volledig mogelijk.

Foto's en video's