Rookmelders

Wat is het?

Rookmelders zijn apparaten die je in huis ophangt en die rook (en dus het vroege begin van brand) ontdekken en daarna een hard geluid maken.

Wat is de functie?

Rookmelders zijn van levensbelang. Hoe sneller iemand een brand ontdekt, hoe langer zijn vluchttijd, dus hoe groter de kans dat hij het overleeft. Bovendien voorkomen rookmelders dat slapende bewoners door de rook bedwelmd raken. Ze worden op tijd gewekt door het geluidssignaal.

Welke tips kun je geven?

 • Hang altijd rookmelders op.
 • Zorg dat ze op de juiste plaats hangen. De beste plaats is op de slaapverdieping, boven aan de trap tegen het plafond. Andere goede plaatsen voor een rookmelder: woonkamer, slaapkamer, bijkeuken, berging. Bij woningen met twee of meer woonlagen moet je op elke verdieping een rookmelder ophangen. Nog beter: een rookmelder hangen in elke ruimte waar je brand kunt verwachten. Minder geschikt zijn de badkamer of garage, vanwege de grote kans op vals alarm. Zie ook de afbeeldingen hieronder.
 • Kinderen slapen vaak door het geluid van een rookmelder heen, zo blijkt uit onderzoek (zie nieuwsbericht en video’s hieronder). Zorg daarom dat er tenminste op elke verdieping een rookmelder hangt.
 • Druk regelmatig even op de testknop: als je dat doet, hoor je een alarmsignaal als de melder nog goed werkt.
 • Als de batterij van de rookmelder op is, laat de rookmelder een hard piepgeluid horen. Vervang de batterij dan direct.
 • Ook in nieuwbouwhuizen, waar rookmelders op netstroom zijn aangesloten, kunnen rookmelders opeens een hard piepgeluid laten horen. In deze elektrische melders zit namelijk wel een back up batterij, voor als de stroom uitvalt. Deze rookmelders zijn in een huis aan elkaar gekoppeld, dus wanneer één batterij leeg is, melden ze dit allemaal. Overigens kan dit jaren duren, omdat die batterijen zelden worden gebruikt.
 • Houd de rookmelder stofvrij, door hem regelmatig even schoon te blazen of te stofzuigen.
 • Kies liever niet voor een combimelder, met daarin ook een CO-melder. Die moeten namelijk beiden op een andere plek worden geplaatst. Kijk voor de juiste plek van een CO-melder op www.brandweer.nl.
 • Bedenk dat bij brand de rook doodsoorzaak nummer één is. De rook bevat namelijk giftige gassen en verspreidt zich veel sneller dan vuur. Blijf daarom altijd uit de rook.

Extra informatie

 

Werking en type
Kies bij voorkeur voor rookmelders die op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten. Die kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Andere rookmelders werken op een batterij; zorg dan voor een batterij met een lange levensduur. Ook zijn rookmelders op wifi beschikbaar, zodat die gekoppeld kunnen worden met die van de buren.

Optisch of thermisch
Nieuwbouwwoningen moeten sinds 2003 standaard worden voorzien van optische rookmelders, die zijn aangesloten op het lichtnet. Optische rookmelders reageren op rook, terwijl thermische rookmelders reageren op een hoge temperatuur of een snelle temperatuurstijging. Gebruik bij voorkeur een optische melder, omdat de meeste slachtoffers vallen door rookvergiftiging. Alleen in de keuken kun je voor een thermische melder kiezen om loze meldingen te voorkomen.

Gekoppelde rookmelders via het elektriciteitsnet.
Rookmelders kunnen onderling worden gekoppeld aan elkaar, zodat het alarmsignaal wordt doorgegeven aan alle gekoppelde melders. Op deze manier kan een beginnende brand sneller worden gehoord in alle vertrekken, ondanks dat deuren gesloten zijn of de afstand groot is.

Let op: volgens NEN 2555 en het Bouwbesluit is doorkoppeling niet altijd verplicht.

Doorkoppeling is niet verplicht indien de vluchtweg korter is dan 15 meter. Dit geldt voor nagenoeg alle woonhuizen in Nederland die vallen onder het Bouwbesluit. Echter geldt wel in deze woningen de verplichting dat rookmelders aangesloten zijn op het lichtnet en voorzien zijn van een reservebatterij.

Wanneer mensen vanaf een ruimte met een rookmelder verder moeten lopen dan 15 meter om naar buiten ten komen, is doorkoppeling wel verplicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lange gangen in een grachtenpand.

Voorwaarde voor doorkoppeling is dat alle rookmelders op dezelfde elektrische groep zijn aangesloten.

Draadloos gekoppelde rookmelders
Deze rookmelders worden gevoed door een lithium batterij met een levensduur van 10 jaar. Het koppelen van draadloze melders gaat via een in de melder geïntegreerde radiofrequente module en kunnen daardoor zenden en ontvangen. De melder die rook detecteert, stuurt radiografisch een code die door de andere gekoppelde melders wordt ontvangen. Vervolgens geven deze melders ook een alarmsignaal.

Het is verstandig om de melders te koppelen, voordat deze aan het plafond worden opgehangen.Lees altijd de gebruiksaanwijzing en voor instructie kan men meestal op YouTube een video bekijken.

Al mijn rookmelders gaan in alarm, hoe krijg ik deze uit?
Voor maximale veiligheid worden melders gekoppeld. Wanneer 1 melder in alarm gaat, gaan ook direct alle andere gekoppelde melders in alarm.
Hoe krijg ik dit alarm uit?

Op elke melder is een gecombineerde Test&Hush drukknop aanwezig (hush=pauze). Wanneer de melder in rust is, fungeert deze knop als Testknop. Door deze knop een aantal seconden in te drukken, kunt u het alarmsignaal van de melder testen. Wanneer deze melder met andere melders gekoppeld is, zullen ook deze melders in alarm gaan.

Wanneer de melder of alle melders alarm geven, fungeert de Test&Hush drukknop als Pauzeknop, de melder(s) gaan voor 10 minuten uit. Na deze 10 minuten gaan de melders weer in de ruststand of weer opnieuw in alarm.

Wanneer meerdere melders alarm geven, kan de pauzefunctie alleen ingeschakeld worden met de Test&Hush drukknop op de melder die het alarm begon. Met de Test&Hush knop op alleen deze melder kunt u alle alarm voor 10 minuten uitzetten. Deze melder kunt u herkennen aan de snel knipperende rode LED. De overige melders geven niet deze signalering via de rode LED.

Aanschaf
Wil je rookmelders aanschaffen? Let dan op de volgende aspecten:

 • Kwaliteit;
 • Optische of thermische rookmelder;
 • Gekoppeld aan elektriciteitsnet of met batterij;
 • Bij batterij; levensduur van de batterij;
 • Garantietermijn van de rookmelder;
 • Grootte van de melder

Links

Foto's en video's