Rollators en scootmobielen

Wat is de functie?

Rollators, looprekken en stokken zijn handige hulpmiddelen bij het lopen. Het is dus verstandig dat moeilijk lopende mensen die altijd binnen handbereik houden. Ook een scootmobiel is een handig hulpmiddel voor mensen die minder mobiel zijn.

Wat is het risico?

Dergelijke hulpmiddelen kunnen bij brand in de weg staan. Ze mogen niet op een vluchtroute neergezet worden; een rollator kan bijvoorbeeld de deur naar buiten blokkeren en mensen kunnen er bij verminderd zicht door rook over struikelen. Ook kunnen deze hulpmiddelen juist voor de brandweer de toegang tot de woning belemmeren. Daarnaast is een scootmobiel een mogelijke ontstekingsbron voor brand. Bij brand kan een scootmobiel de brand verergeren, waarbij veel (giftige) rook vrijkomt.

Welke tips kun je geven?

  • Zorg dat je loophulpmiddelen altijd binnen handbereik zijn.
  • Zet een rollator of scootmobiel nooit in een vluchtroute.
  • Plaats je scootmobiel nooit in een afgesloten gang of trappenhuis.
  • In sommige woongebouwen is een aparte ruimte bestemd voor de stalling van scootmobielen. Hoewel je dan wel zelf naar je woning moet lopen, is dit wel de meest veilige oplossing.

Meer informatie

Foto's