Gas op de boot

Wat is het risico?
Brand op een boot is extra gevaarlijk, omdat vluchten vaak niet eenvoudig is. Wees daarom aan boord extra voorzichtig met gas.

Welke tips kun je geven?

 • Plaats gasflessen aan boord in een goed geventileerde bij voorkeur in een metalen gaskast of gasbun.
 • Er moet voldoende uitzettingsruimte zijn.
 • Gebruik bij schotpassages een schotdoorvoer.
 • Zorg dat de leiding goed is gebeugeld.
 • Gebruik voor aftakkingen een Truma-afsluiterblok. Dat geeft minder verbindingen dus minder kans op lekkages.
 • Gasleidingen aan boord moeten overal goed zichtbaar zijn. Ze mogen niet onder de waterlijn of door een motor- en accuruimte lopen.
 • Sluit kachels, geisers, kooktoestellen en koelkasten altijd aan met een aansluitkraan. Kachels en geisers moeten op een vaste leiding zijn aangesloten.
 • Sluit kooktoestellen en koelkasten aan met een flexibele slang met een maximale lengte van 1 meter.
 • Beperk de kans op een gaslekkage tot een minimum door:
  • zo weinig mogelijk koppelingen te gebruiken (liever een bocht dan een haakse koppeling);
  • de leidingen te beschermen tegen mechanische schade;
  • flexibele slangen zo te monteren dat ze door buiging niet overmatig worden belast;
  • voor alle verbindingen alleen knelfittingen te gebruiken en voor zacht koperen pijpen steunbussen te gebruiken.
 • Gebruik altijd propaangas en voor de leidingen een gegloeide koperen pijp.
 • Breng de gasleiding zo aan, dat deze niet kan worden beschadigd of losgerukt.
 • Gebruik altijd klemfittingen (soldeerverbindingen zijn verboden) en plaats bij gebruik van een leiding van 10 mm om elke 40 cm een beugel. Bij een leiding van 12 mm om de 50 cm een beugel aanbrengen.
 • Vervang de gasslang na 2 jaar, tenzij anders aangegeven op het product.
 • Breekt er toch brand uit? Zie: brand op vakantie.

Links

Foto's