Meterkast

Wat is het?

Elektriciteit en gas komen meestal binnen via de meterkast. Hier zitten de aansluitkast, de meter van de netbeheerder, de aardlekschakelaar en de groepenverdeelkast. Van hieruit worden de stroompunten in huis voorzien van elektriciteit. De meterkast kan zich overigens ook buiten het huis bevinden.

Wat is het risico?

In geval van brand moet de brandweer gemakkelijk toegang hebben tot de meterkast. Als dat niet lukt, kan de brandweer het gas en de elektriciteit niet snel afsluiten. Mogelijk verergert dat de situatie.

Welke tips kun je geven?

  • Zorg dat er geen obstakels voor de meterkast staan.
  • Zorg ook dat niet eerst kapstokken en dergelijke gedemonteerd moeten worden, voordat de meterkast open kan.
  • De meterkast is geen opbergkast. Gebruik die dus niet als opslagruimte.
  • Bewaar geen licht ontvlambare stoffen in de meterkast.
  • Klus niet zelf aan de meterkast, maar schakel een professional in.

Foto's