Licht ontvlambare stoffen

Wat is het risico?

Bij brand zorgen brandbare (licht ontvlambare) stoffen, zoals spiritus en wasbenzine, voor een razendsnelle uitbreiding van de brand.

Welke tips kun je geven?

  • Bewaar licht ontvlambare stoffen op een veilige plaats. Bij voorkeur niet in de keuken, maar wel in een goed geventileerde berging, schuur of garage.
  • Bewaar deze stoffen buiten bereik van kinderen.
  • Gebruik deze stoffen niet in de buurt van een ontstekingsbron, zoals het fornuis of de geiser, omdat ze dan makkelijk ontvlammen.
  • Werk met deze stoffen bij voorkeur buiten, of anders in een zeer goed geventileerde ruimte.
  • Gebruik in de buurt van een waakvlam ook geen spuitbussen; die bevatten soms brandbare drijfgassen.
  • Bewaar spuitbussen ook niet in de zon.

Extra informatie

Op grond van wetgeving (Bouwbesluit 2012) is het toegestaan om tot 25 liter brandgevaarlijke stoffen in huis te hebben. De brandweer raadt echter aan om maximaal 5 liter in huis te hebben.

Links

Foto's