Kooldioxideblusser

Wat is de functie?

Een kooldioxideblusser is te herkennen aan een zwarte koker aan het einde van de slang. Het voordeel van dit type brandblusser is dat het geen reststoffen achterlaat. Daarom is die geschikt voor het blussen van elektronische apparatuur en vlam in de pan. De bediener moet er wel heel goed mee om kunnen gaan.

Welke tips kun je geven?

  • Gebruik deze blusser alleen als je er goed mee kunt omgaan. Het uiteinde van de koker wordt zeer koud (-80 C), wat ‘koude’ (brand)wonden kan veroorzaken.
  • Houd dit blusapparaat altijd aan het handvat vast.
  • Pas op voor verstikkingsgevaar, met name in een kleine ruimte, omdat de CO2 de zuurstof verdrijft.

Links

Foto's