Gereedschap

Wat is het risico?

Bij verkeerd gebruik van gereedschap kan brand ontstaan.

Welke tips kun je geven?

  • Gebruik gereedschappen alleen waarvoor ze bedoeld zijn.
  • Houd bij brandgevaarlijke klussen, zoals verf afbranden of snijbranden, een geschikt blusmiddel bij de hand.
  • Lees de gebruiksaanwijzing van apparaten altijd zorgvuldig. Vooral als je het apparaat hebt geleend of gehuurd. Gebruik ook de bijbehorende veiligheidsvoorzieningen, zoals een veiligheidsbril of handschoenen.
  • Sluit nooit te veel apparaten aan op één groep. Dit kan leiden tot overbelasting en oververhitting, en dus tot kortsluiting.
  • Werk nooit met een kapot elektriciteitssnoer. Ook dit kan kortsluiting en daarmee brand veroorzaken.

Links

Foto's