Gasfles

Wat is het?

In een woning kunnen zich flessen met gas bevinden, in verschillende soorten en maten: van grote gasflessen voor de barbecue of caravan tot kleine gascontainers voor verlichting in de tent.

Wat is het risico?

Lekkende gasflessen zorgen voor explosiegevaar. In geval van brand kunnen aanwezige gasflessen exploderen en de situatie verergeren.

Welke tips kun je geven?

 • Bewaar altijd de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften op de gasflessen en bijbehorende apparatuur.
 • Gasflessen moeten altijd rechtop staan, zowel bij gebruik, opslag als vervoer.
 • Bewaar en gebruik gasflessen op een koele, goed geventileerde plaats, dus niet op zolder, in de kelder, of in de buurt van de verwarmingsketel.
 • Gebruik altijd een drukregelaar tussen fles en gasapparaat. De vereiste gasdruk staat op het typeplaatje van het apparaat. Vervang drukregelaars om de 5 jaar, met het oog op slijtage van de bewegende delen.
 • Let erop dat je goedgekeurde gasslangen gebruikt. Vernieuw de slangen ten minste om de twee tot vijf jaar.
 • Sluit de fleskraan als je je gastoestel niet gebruikt. Open en sluit fleskranen altijd met de hand, gebruik er nooit gereedschap bij.
 • Spoor lekkages op met een kwastje met vloeibaar afwasmiddel of gebruik een speciale spuitbus. Als er belletjes ontstaan, weet je dat er lekkage is.
 • Gebruik geen verroeste wegwerptanks of tanks die beschadigingen vertonen.
 • Zorg dat je altijd een brandblusser en/of blusdeken bij de hand hebt.
 • Lever gasflessen die niet meer gebruikt worden in bij een verkooppunt. Dat kan gratis.
 • Gasflessen zijn levensgevaarlijk bij brand. Voor zowel de bewoners als de brandweer. Zeg bij brand altijd direct tegen de brandweer dat je gasflessen in huis hebt.
 • Ruik je gas of vermoed je een gaslek? Bel dan direct 112.

Extra informatie

Het is verboden om meer dan 110 liter gas in de woning te bewaren (Bouwbesluit 2012). In kleine (camping)gasflessen van 5 kilo kan 11 liter gas, dus dat betekent 10 gasflessen. De brandweer adviseert echter om het aantal gasflessen tot een minimum te beperken.

Zie ook:
Gas in tent of caravan
Gas op de boot

Links

Foto's