Brandweervoorzieningen

Wat is het?
Brandweervoorzieningen zijn alle voorzieningen in gebouwen en de openbare ruimte die de brandweer en de gebruiker helpen om een brand te blussen.

Wat is de functie?
Het is belangrijk dat de brandweer zo snel mogelijk kan beginnen met het blussen van een brand. De gebruiker of eigenaar is verantwoordelijk voor de aanwezige voorzieningen. Deze voorzieningen zijn geregeld in het bouwbesluit.

Welke tips kun je geven?
De regels van onderstaande voorzieningen verschillen per object en per gemeente of regio. Vraag bij de vergunningverlener (meestal de gemeente) informatie over noodzakelijke voorzieningen.

Voorbeelden van brandweervoorzieningen

  • Droge blusleiding: een droge blusleiding is een leiding met een voedingsaansluiting bij gebouwen die een verblijfsvloer hebben vanaf 20 meter of een lange inzetdiepte hebben. Er bevinden zich een of meer brandslangaansluitingen (per verdieping ) en een aftapinrichting. Dit leidingsysteem heet een droog systeem. Hiermee kan de brandweer met behulp van de pomp van een blusvoertuig water in korte tijd op de gewenste plaats krijgen. In het bouwbesluit staat in welke gevallen een droge blusleiding noodzakelijk is.
  • Brandmeldinstallatie: die kan een brand in een vroeg stadium signaleren en lokaliseren waardoor snel kan worden ingegrepen. Meer informatie op www.brandweer.nl.
  • Ontruimingsalarminstallatie: een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel om bij brand (of een andere calamiteit) een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw(deel) mogelijk te maken. Met één druk op de handbrandmelder activeer je het ontruimingsalarm. In veel gebouwen is deze installatie bovendien gekoppeld aan een brandmeldinstallatie.
  • Sleutelkluis/sleutelbuis: die worden bij een brandweeringang geplaatst als een bouwwerk voorzien is van een brandmeldinstallatie met doormelding naar de Regionale Alarm Centrale. De brandweer heeft een universele sleutel die op elke sleutelbuis en sleutelkluis in de gemeente past. Het doel is dat de brandweer niet bij elke brandmelding vanuit het gebouw de deur hoeft te forceren. Meer informatie op www.brandpreventie.academy.nl.
  • Vluchtbordjes/vluchtwegverwijzing: een duidelijk zichtbare en herkenbare vluchtrouteaanduiding is van levensbelang om een gebouw te ontvluchten tijdens een calamiteit. Meer informatie op www.brandweer.nl.
  • Brandweerlift: met een brandweerlift kan de brandweer veilig de hoger gelegen verdiepingen van een gebouw bereiken. Een brandweerlift is nodig voor bepaalde gebruiksfuncties, als de vloer van het verblijfsgebied hoger ligt dan 20 meter boven het meetniveau. Liften in gebouwen moeten volgens het Bouwbesluit voldoen aan het Warenwetbesluit liften. Hierin is voorgeschreven dat een brandweerlift moet voldoen aan de NEN-EN 81-72.
  • Geboorde putten: hieruit kan de brandweer ook water halen, naast de brandkraan.

Folders
Voor bedrijven en instellingen zijn de volgende folders beschikbaar (vooralsnog alleen in pdf):

Links

Foto's