Brandveiligheid op de boot

Wat is het risico?
Brand op een boot is extra gevaarlijk, omdat vluchten vaak niet eenvoudig is. Daarom zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

Welke tips kun je geven?

  • Zorg dat alle opvarenden op de hoogte zijn van vluchtwegen, vluchtmiddelen en blusmiddelen aan boord.
  • Houd vluchtwegen vrij.
  • Maak regelmatig het schip schoon, ook het motorcompartiment en de motor.
  • Controleer regelmatig de isolatie van de afvoer van de motor.
  • Als je tankt, let er dan op dat er geen brandstof op het hete motoronderdeel valt of in de kajuit stroomt. Die kan daar uitdampen en een explosief mengsel vormen.
  • Ruim na het tanken gemorste benzine altijd eerst volledig op voordat je de motor start. Vooral op warme dagen verdampt gemorste benzine snel. Daardoor ontstaat een brandbare gaswolk die makkelijk ontsteekt.
  • Zorg voor voldoende reddingsvesten en bewaar ze op een toegankelijke plaats.
  • Het meest voor de hand liggende blusmiddel aan boord is water. Houd dus altijd een emmer aan een lijn binnen handbereik.
  • Berg poetsdoeken op in afgesloten blikken om brand door broei te voorkomen.
  • Breekt er toch brand uit? Zie: brand op vakantie.

Links