Brand op vakantie

Welke tips kun je geven?

 • Raak niet in paniek.
 • Breng jezelf en anderen in veiligheid.
 • Verwijder indien (nog) mogelijk gasflessen uit de directe omgeving van het vuur.
 • Bel 1-1-2.
 • Meld de brand bij het havenkantoor, de receptie of de portier.
 • Waarschuw eventuele andere campinggasten.
 • Probeer de brand alleen zelf te blussen als je zeker weet dat je zonder moeite en gevaar de caravan, tent of boot kunt verlaten.
 • Zorg dat de brandweer de brand gemakkelijk kan bereiken.
 • Zijn er slachtoffers? Koel brandwonden direct minimaal tien minuten, bij voorkeur met zacht stromend lauw leidingwater.
 • Licht de brandweer bij aankomst in over eventuele slachtoffers en de aard en toedracht van de brand.
 • Blijf in de buurt (maar wel op veilige afstand!) om de brandweer eventueel nader te informeren.

Links

Foto's