Bouwmateriaal

Wat is het?

Bouwmaterialen zijn de materialen die je in een woning gebruikt om constructies te bouwen, af te werken en te bekleden.

Wat is het risico?

Bouwmaterialen en constructies kunnen een brand verergeren of juist minder erg maken. Daarnaast ontwikkelen sommige materialen heel veel rook bij brand. Een sterke rookontwikkeling betekent dat bewoners minder goed kunnen zien en daardoor moeilijker kunnen vluchten. Bovendien is de kans op bedwelming groter.

Welke tips kun je geven?

  • Zorg dat een verbouwing niet leidt tot minder brandveiligheid in je huis.
  • Besteed aandacht aan de brandeigenschappen van materialen en constructies die je gebruikt.

Extra informatie

De eigenschap brandbaarheid of brandwerendheid wordt aangeduid met een letter A tot en met F. Klasse A is onbrandbaar en klasse F is erg brandbaar.

Links

Foto's