Blusmiddelen

Wat is de functie?

Met een blusmiddel kunnen bewoners zelf een klein vuur doven voordat de brand zich uitbreidt en de situatie gevaarlijk wordt.

Wat is het risico?

Het blussen van brand kan gevaarlijk zijn. Brand breidt zich zeer snel uit. Ook komen giftige gassen vrij, waardoor blussers bedwelmd kunnen raken. Daarnaast kunnen zij brandwonden oplopen of hun longen beschadigen door het inademen van rook.

Welke tips kun je geven?

  • Probeer alleen een kleine brand te blussen, niet groter dan een voetbal.
  • Zorg dat je de ruimte nog zonder enig gevaar (dus ook niet te veel rook) kunt verlaten.
  • Staat een elektrisch apparaat in brand? Sluit eerst de elektra af.
  • Bedenk dat bij brand de rook doodsoorzaak nummer één is. De rook bevat namelijk giftige gassen en verspreidt zich veel sneller dan vuur. Blijf daarom altijd uit de rook.
  • Ga nooit terug een brandend huis in om te proberen de brand zelf te blussen. Bel in plaats daarvan de brandweer.
  • Staat een persoon in brand? Laat de persoon dan over de grond rollen en laat hem niet rennen.
  • Een brandblusser moet je elke twee jaar laten keuren en onderhouden. Als je vermoedt dat je daar niet aan toekomt, haal dan een blusdeken in huis.

Extra informatie

De beschikbare blusmiddelen:

Links

Foto's