Barbecueën

Wat is het risico?

Bij verkeerd gebruik kan een barbecue leiden tot brand of brandwonden.

Welke tips kun je geven?

 • Zet de barbecue (BBQ) op een vlakke ondergrond en zorg dat de barbecue niet omver kan worden gelopen.
 • Scherm de barbecue af met een windscherm.
 • Houd rekening met de windrichting, omdat vonken kunnen overwaaien.
 • Draag geen ruimvallende en/of licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue.
 • Zorg voor een brandblusser, blusdeken of emmer (schoon) water in de buurt.
 • Barbecue nooit in huis. Gloeiend houtskool geeft veel koolmonoxide af waardoor het gevaar op koolmonoxidevergiftiging ontstaat. Daarnaast ontstaat er ook brandgevaar.
 • Houd kleine kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue: zij kunnen brandwonden oplopen of de barbecue omgooien.

Extra informatie

Er zijn verschillende manier om te barbecueën. Hieronder volgt een opsomming met tips voor veilig barbecueën.

Barbecueën met houtskool

 • Gebruik als brandstof houtskool of briketten. Briketten zijn veiliger omdat ze geen vonken veroorzaken. Bovendien branden ze langer en gelijkmatiger.
 • Gebruik bij het aanmaken van de barbecue speciale aanmaakblokjes of vloeistof.
 • Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus. Het gebruik van deze middelen kan zeer grote steekvlammen veroorzaken en daarmee leiden tot brand en/of ernstige brandwonden.
 • Heb geduld: het duurt altijd even voordat de houtskool warm genoeg is om daadwerkelijk te kunnen barbecueën.
 • Blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier.
 • Dek een nog brandende of smeulende barbecue na gebruik af met zand.
 • Ga nooit met een brandende barbecue lopen.

Barbecueën met gas

 • Controleer voor gebruik van de gasfles of de datum op de gasfles niet is verlopen.
 • Controleer de gasslang regelmatig op gaatjes (eventueel met een beetje zeepsop).
 • Plaats de gasfles rechtop naast de barbecue.
 • Als je het gas opendraait, steek de barbecue dan direct aan.

Elektrisch barbecueën

 • Gebruik de barbecue niet bij regen: de combinatie water en elektriciteit zorgt voor kortsluiting.
 • Plaats een elektrische barbecue dus ook niet vlakbij een vijver of zwembad.
 • Controleer het warmte-element regelmatig op roest en slijtage.
 • Leg het snoer van de barbecue altijd plat op de grond en zo min mogelijk in de looproute om te voorkomen dat mensen erover struikelen.
 • Sluit de barbecue aan op een geaarde contactdoos.

Links

Foto's